TRIUP​ Fair มหกรรมแสดงนิทรรศการ แบ่งปันความรู้ และเปิดโอกาส

TRIUP​ Fair

TRIUP​ Fair งานมหกรรมแสดงนิทรรศการสนับสนุนการใช้คุณประโยชน์จากงานค้นคว้าวิจัยและก็ของใหม่ รายปี 2566 เป็นกลไกหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดระบบการ นำผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลดีสามารถเข้าถึงผลการวิจัยแล้วก็ของใหม่ รวมทั้งผู้ครอบครอง ผลวิจัยได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นกลไกที่สามารถจะช่วยขับ พระราชบัญญัติเกื้อหนุนการใช้ผลดีผลจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้บรรลุความตั้งใจ

เป็นเวทีระดับประเทศที่พรีเซนเทชั่นความเจริญผลจากงานวิจัย เทคโนโลยี รวมทั้งของใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์วิชาความรู้ไปสู่การใช้ผลดีในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งในมิติเชิงวิชาการ แผนการ สังคม/ชุมชน รวมทั้งการขาย/อุตสาหกรรม โดยระบุจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนับจากปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจอันดีระหว่างหน่วยงานโครงข่ายในระบบศึกษาค้นคว้าทั่วทั้งประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งที่ทำการการศึกษาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งสิ่งใหม่ (อว.) โดยปีนี้ ๒๕๖๖ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๘

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (กสว.) เผยออกมาว่า “ประเทศของพวกเรากำลังไปสู่เศรษฐกิจฐานสิ่งใหม่ แม้กระนั้นยังเจอปัญหารวมทั้งคือปัญหามานานนับ 10 ปี ที่ทำให้ผลการวิจัยมิได้รับการต่อยอดรวมทั้งเอาไปใช้ได้จริง ด้วยเหตุนี้การมี พระราชบัญญัติ เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 จะช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากงบประมาณส่งเสริมของภาครัฐจนถึงสำเร็จเสร็จ โดยเมืองที่มีบทบาทสำหรับการมอบทุนส่งเสริม คนรับทุนหรือนักค้นคว้ามีสิทธิเป็นเจ้าของผลงาน ระบุหลักเกณฑ์สำหรับเพื่อการโอนความเป็นเจ้าของผลงาน ส่วนคนที่อยากนำงานค้นคว้าไปใช้ จะต้องเสนอข้อจำกัดการนำไปใช้และก็ค่าแรงให้แก่ผู้ครอบครองผลงาน

สกสว. สัมมนาร่วมที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำทางความร่วมแรงร่วมใจสำหรับเพื่อการจัดงาน “มหกรรมสนับสนุนการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งของใหม่ รายปี 2566 ( TRIUP​ Fair )” ภายใต้แนวความคิด “Journey to Impact : ทางจากงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่สู่การยกฐานะเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศ” ยกให้การจัดงานคราวนี้เป็น One Stop Service ด้านการใช้คุณประโยชน์สำหรับภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ช่วงวันที่ 9 มี.ค. 2566

TRIUP​ Fair ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ (สกสว.)

จัดสัมมนาปรึกษาวิถีทางความร่วมแรงร่วมใจสำหรับเพื่อการจัดงาน “มหกรรมสนับสนุนการใช้คุณประโยชน์จากการวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ รายปี 2566 ( TRIUP FAIR 2023)” ร่วมกับประธานกรุ๊ปอุตสาหกรรมต่างๆภายใต้ที่ประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองไทย โดยมี คุณวนัส แต้ประเสริฐดงษ์ ประธานแผนกอนุกรรมการด้านการนำผลวิจัยและก็สิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ เป็นประธาน พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุเราล ผู้อำนวยการ สกสว. และก็คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมเปลี่ยนแนวความคิดการจัดงานฯ แล้วก็วางเป้าหมายร่วมระยะยาวสำหรับการเคลื่อนการนำผลที่ได้รับจากงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่ไปใช้ประโยชน์ให้สามารถสร้างผลพวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ประธานพิธีการเปิดงาน เอ๋ยถึงสาเหตุของการช่วยส่งเสริม พระราชบัญญัติ ผลักดันการใช้ผลดีผลของงานวิจัยรวมทั้งของใหม่ พุทธศักราช 2564 พระราชบัญญัติ ฉบับใหม่ รวมทั้ง การจัดงาน TRIUP​ Fair ว่า “ประเทศของพวกเรากำลังไปสู่เศรษฐกิจฐานสิ่งใหม่ แม้กระนั้นยังเจอปัญหาแล้วก็คือปัญหามานานนับ 10 ปี ที่ทำให้ผลวิจัยมิได้รับการต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเหตุนั้นการมี พระราชบัญญัติ ผลักดันการใช้ผลดีผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 จะช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลที่ได้รับจากงานวิจัยแล้วก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากงบประมาณเกื้อหนุนของภาครัฐกระทั่งสำเร็จเสร็จ

งาน “มหกรรมช่วยเหลือการใช้ผลดีจากงานศึกษาเรียนรู้วิจัย หรือ TRIUP​ Fair จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า และก็ของใหม่ (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้ารวมทั้งของใหม่ (สป.อว.) รวมทั้ง หน่วยบริหารและก็จัดแจงทุน (PMU) ร่วมกับแนวร่วมโครงข่าย รวม 17 หน่วยงาน บรรลุความสำเร็จรวมทั้งได้รับความพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ตลอดการจัดงาน 3 วัน มีผู้เข้าร่วมดูทั้งยังนักค้นคว้า ชุมชนศึกษาค้นคว้า

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ (อว.) ที่ทำการคณะกรรมการผลักดันวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.) พร้อมหน่วยงานพวก 16 หน่วยงาน ด้วยกันจัดงานมหกรรมผลักดันการใช้คุณประโยชน์จากงานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวความคิดปลดล็อกความเป็นเจ้าของงานค้นคว้าวิจัย สร้างความสามารถไทยไร้ขีดจำกัดในชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ และก็การถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยในงานได้มีการจัดเวทีสนทนาในประเด็น “พระราชบัญญัติ เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลวิจัยและก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโจน : ความคาดหมายของเอกชน และก็ภาคประชากร”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำผลงานด้าน Digital Technology แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ มานำเสนอในงาน TRIUP​ Fair 2022 มหกรรมสนับสนุนการใช้ประโชน์จากงานค้นคว้าวิจัย ภายใต้แนวความคิด: ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย สร้างประสิทธิภาพไทยไร้ขีดจำกัด จัดโดย ที่ทำการคณะกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าแล้วก็สิ่งใหม่ (สกสว.) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 เดือนเมษายน 2565 โดยศ.จ. หมอสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการเกื้อหนุนวิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (กสว.) ประธานสำหรับเพื่อการเปิดงาน

ประเทศของพวกเรากำลังไปสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่

แม้กระนั้นยังเจอปัญหาแล้วก็คือปัญหามานานนับ 10 ปี ที่ทำให้ผลการวิจัยมิได้รับการต่อยอดรวมทั้งใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนั้นการมี พระราชบัญญัติ ผลักดันการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดจากงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ พุทธศักราช 2564 จะช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและก็ของใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากงบประมาณช่วยเหลือของภาครัฐกระทั่งได้ผลเสร็จ โดยเมืองที่มีบทบาทสำหรับเพื่อการมอบทุนส่งเสริม คนรับทุนหรือนักค้นคว้ามีสิทธิเป็นเจ้าของผลงาน ซึ่ง พระราชบัญญัติ นี้จะก่อให้งานศึกษาวิจัยถูกเอาไปใช้ ทั้งยังสร้างเสริมสมรรถนะปรับปรุงให้ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนภาคการสร้าง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตรวมทั้งพลเมืองมีรายได้สูงมากขึ้น” ศาสตราจารย์ชื่อเสียง นพ.สุทธิพร กล่าว

ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนพลเมืองทั่วๆไปหลายชิ้น ดังจุดมุ่งหมายที่อยากที่จะให้กำเนิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มองเห็นคุโณปการของ “พ.ร.บ.ผลักดันการใช้ผลดีผลการวิจัยแล้วก็ของใหม่ พุทธศักราช 2564” ที่ก่อเกิดการปลดล็อคผลที่เกิดจากงานวิจัยของเมืองไทย ให้เติบโตและก็มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตามพ.ร.บ.ที่ประชุมแผนการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2562 มาตรา 43 ได้กำหนดให้มีจุดหมายเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม แล้วก็เคลื่อนระบบการค้นคว้าวิจัยและก็ของใหม่ของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และก็สหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์วิชาความรู้ ปรับปรุงแนวนโยบายสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมการนำผลของงานวิจัยแล้วก็สิ่งใหม่ไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและก็สังคม เพื่อมีการปรับปรุงประเทศอย่างสมดุล ประกอบกับพ.ร.บ.เกื้อหนุนการใช้คุณประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยรวมทั้งของใหม่

ตัวอย่างเช่นการจัดแสดงผลลัพธ์การค้นคว้า ที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s TRIUP Awards for Research Utilization with High Impact หรือรางวัลผลของงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลต่อสูงรายปี 2565 ตามเกณฑ์การใคร่ครวญผลงาน ด้วยแนวทางลงคะแนนร่วมกับการอภิปรายความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆปริมาณ 19 ท่าน จากผลงานทั้งผองที่ผ่านการพินิจพิเคราะห์ 119 โครงงาน

สาขาเทคโนโลยีที่สมควร (Appropriate Technology) ,สาขาเทคโนโลยีระดับสูง (Deep Technology)

รางวัลระดับค่อนข้างไม่ดี ปริมาณ 3 ผลงาน ดังเช่น 1. “การพัฒนาพื้นทางลานกรีฑา สนามกีฬา รวมทั้งลานสารพัดประโยชน์จากยางธรรมชาติ” 2. “ปุ๋ยคีเลตธาตุอาหารเพื่อรีบการก้าวหน้าของพืช” รวมทั้ง 3. “ลวดจัดฟันอุปกรณ์ฉลาดหลักแหลมเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการจัดฟันของชาวไทย” โดยอีกทั้ง 3 ผลงาน ได้รับใบประกาศเกียรติจากประธาน กสว. และก็เงินรางวัลจากกองทุนผลักดัน ววน. ปริมาณ 100,000 บาท ส่วนรางวัลระดับเหมาะสมที่สุด ในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ข้างในงานมีการนำเสนอผลงานสิ่งใหม่ซึ่งสามารถสร้างผลพวงสูงอีกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และก็สภาพแวดล้อม กิจกรรมมากมายและก็บอกให้เห็นถึงการใช้ผลดีจาก พระราชบัญญัติ ดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว เป็นต้นว่า ตลาดทรัพย์สินทางปัญญา สถานพยาบาลให้คำแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ระเบียบ โซนหลักการสนับสนุน ววน. โซนแผน ววน.

รวมทั้งโปรแกรมการมอบทุน โซนร้านรวงของใหม่ thb888th เครดิตฟรี สำหรับราษฎรทั่วๆไปได้มองเห็นแบบอย่างของของใหม่จากการค้นคว้าที่ออกสู่ตลาดแล้ว โซนแสดงผลลัพธ์งานศึกษาค้นคว้าวิจัยและก็สิ่งใหม่ โซนสินเชื่อสหายวัตบาป โซนเทรนนิ่ง โซนสนทนาธุรกิจ โซนเวทีกึ่งกลาง ที่มีการพูดคุยเรื่องต่างๆในนานาประการมุม โดยวิทยากรผู้ มากมายประสบการณ์อีกทั้งในด้านการนำผลของงานวิจัยไปต่อยอดเชิงการค้า ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พระราชบัญญัติ ฉบับดังที่กล่าวถึงแล้ว ฯลฯ

“TRIUP Act ช่วยปลดล็อก สิ่งแรกเป็นกระบวนการทำให้เศรษฐกิจโครงสร้างรองรับ การดำรงชีวิตของพสกนิกรดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี สิ่งใหม่ ส่วนลำดับที่สองเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งของผู้ประกอบกิจการ ที่ข้อบังคับฉบับนี้จะเข้าไปช่วยอีกทั้งในกรุ๊ป SMEs สตาร์ทอัพ และก็ถ้าเกิดทำทั้งคู่ส่วนแรกได้ สิ่งที่จะตามมาเป็นการที่ชุมชนศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ของไทยแข็งแกร่งขึ้น การลงทุนก็จะมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งยังจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน

แม้กระนั้น การจัดงานในคราวนี้ สกสว.รวมทั้งหน่วยงานร่วมจัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้างหลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ จะเป็นสาเหตุของการเกิดปริมาณสิทธิบัตรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ผลของงานวิจัยรวมทั้งสิ่งใหม่มากขึ้นอย่างก้าวกระโจน ซึ่งจะเป็นสาระสำคัญสำหรับการสร้างผลพวงเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งสังคม โดยมีเป้าหมายเพิ่ม GDP ของประเทศ 1.5% จากการลงทุนด้าน ววน. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และก็ประชากร สำหรับเพื่อการนำผลของงานวิจัย ของใหม่ไปต่อยอด ปรับแต่งกรรมวิธีการผลิตและก็บริการ แปลงประเทศสู่เศรษฐกิจฐานของใหม่ถัดไป